Tijd: | Statistieken
Welkom gast, log in om te kunnen spelen. Als je nog niet aangemeld bent, registreer je dan!
Reglement

Een paar korte regels:
 • Aanvals- en verdedigingsgegevens mogen alleen in privé gangteksten of op een gangforum gezet worden
 • Als je het oneens bent met een shoutban of blokkering, neem dan via mail crew contact met de crew op.
 • Bugs dienen ten alle tijde direct aan de webmaster gemeld te worden via het forum; het is niet toegestaan bugs te misbruiken
 • Het gebruik van proxy's is niet toegestaan
 • Het gebruiken van externe scripts / bots is niet toegestaan
 • Het is de bedoeling dat je op Oss begrijpelijk Nederlands/Vlaams praat.
 • Het is niet toegestaan om (pm-)berichten van mensen openbaar te zetten. Op gangfora is deze regel niet van toepassing
 • Het is niet toegestaan om de vakantie-status te misbruiken als gratis protectie indien dit niet nodig is.
 • Het is niet toegestaan om meerdere accounts te bezitten of om met meerdere mensen één account te hebben. Ook is het niet toegestaan om je account aan iemand anders te geven.
 • Het is niet toegestaan om msn-invites te versturen naar onbestaande of buitenlandse mailaccounts.
 • Het is niet toegestaan om op Oss reclame te maken voor andere websites, met uitzondering van Hyves, YouTube, Facebook, Twitter, Nu.nl en pagina's over of binnen Oss. Op de shoutbox is het wel toegestaan om links te plaatsen, mits het geen (semi-)commerciële promotie/spam betreft of een link is naar een online spel waarvoor je geregistreerd moet zijn om het te spelen.
 • Het is niet toegestaan om te handelen met items met als doel het overmaken van geld van de ene speler naar de andere. Het handelen gaat om de items; niet om het geld.
 • Ongefundeerde kritiek over/tegen de crew wordt niet getolereerd.
 • Op de site, het forum en de shoutbox, dien je je normaal te gedragen. Aanwijzingen van de Oss-Crew dienen te worden opgevolgd.
 • Racistische, discriminerende of andere uitspraken die bij de Nederlandse wet verboden zijn, zijn niet toegestaan
 • Tot slot: lees het uitgebreide reglement door!
 • Waar op Oss 'hij' staat dient 'hij/zij' te worden gelezen!

Uitgebreid reglement